top of page

Kies je onderwerp nu uit op domein!

Nieuws, wereldburgerschap of politiek in de klas

Met Goedemorgen! begin je de dag met een goed gesprek met je klas. Dagelijks heb je de keuze uit drie items, die allemaal binnen het weekthema passen, of aansluiten bij het nieuws van de dag. Daarbij zorgen we dat er voor ieder niveau iets wordt aangeboden en bieden we diverse werkvormen aan. Zo vind je teksten die je samen met de klas kunt lezen, filmpjes en (extra) doe-opdrachten. Er zit bij ieder item een korte didactische aanwijzing, en we bieden altijd gespreksvragen aan voor de klas.

De onderwerpen passen daarnaast in verschillende domeinen, die allemaal belangrijk zijn in het kader van burgerschap en algemene ontwikkeling. We geven vanaf dit schooljaar per item aan in welk domein dit past. Zo maak je eenvoudiger je keuze en weet je gelijk aan welk domein je aandacht besteedt. Benieuwd naar welke domeinen er allemaal zijn? Lees verder!

1. Geschiedenis & filosofie

Leerlingen raken bekend met grote gebeurtenissen, trends en denkers uit de geschiedenis. Dit helpt ze om actuele gebeurtenissen in een context te plaatsen en vergroot hun algemene ontwikkeling.

2. Nieuws & media

Het is belangrijk dat leerlingen weten hoe de media werken en bekend raken met begrippen uit de mediawereld. Hiermee kunnen zij nieuws onderscheiden van opinie of satire, en nieuws beter op waarde schatten. Daarnaast is het belangrijk dat leerlingen weten wat er speelt in het nieuws, en zich een mening kunnen vormen over de actualiteit.

3. Wereldburgerschap

Leerlingen komen in aanraking met ervaringen uit andere landen en culturen, en verbreden zo hun kijk op de wereld. Ze leren om zich in te leven in de situatie van anderen en deze te vergelijken met hun eigen situatie.

4. Natuur & milieu

In dit domein leren leerlingen over wereldwijde ontwikkelingen, problemen en oplossingen op het gebied van natuur en milieu. Ze reflecteren op hun eigen rol en verantwoordelijkheid hierin.

5. Politiek & democratie

Leerlingen zijn een onderdeel van de democratie, maar kunnen ook op kleiner niveau op school democratisch handelen. Door te begrijpen hoe een democratie en andere politieke systemen functioneren, leren ze hun plek en rol hierin beter kennen.

6. Economie & welvaart

Wat is de rol van geld in onze samenleving, en wereldwijd? Door hierover geïnformeerd te worden en hierop te reflecteren, vergroten leerlingen hun bewustzijn over arm en rijk, en de invloed van geld op andere terreinen.

7. Kunst & cultuur

Je kijk op de wereld wordt vergroot door bekend te raken met kunst- en cultuuruitingen. Leerlingen reflecteren op wat mooi en lelijk is, op de betekenis en bedoeling van kunst en op het belang van kunst en cultuur in een samenleving.

8. Wereldreligies

Leerlingen komen in aanraking met grote tradities, verhalen, begrippen en gebruiken van verschillende wereldreligies en levensbeschouwingen. Dit vergroot hun perspectief en laat ze reflecteren op hun eigen levensbeschouwing.

9. Lichaam & geest

Uiterlijk, sport en beweging, geestelijke gezondheid… Leerlingen reflecteren op aspecten van lichamelijkheid. Psychologische inzichten helpen leerlingen om menselijk gedrag te begrijpen en een beter begrip te krijgen van hun eigen denken en handelen.

10. Technologie & communicatie

Helpt techniek ons als mensheid en als wereld vooruit, of levert het juist problemen op?

Leerlingen leren op wat voor manieren technische ontwikkelingen een bijdrage leveren – of afbreuk doen – aan zaken in andere domeinen.

11. Persoonlijke ontwikkeling

Een algemener domein, waarin leerlingen reflecteren op het thema van de week, werken aan hun eigen kijk op dingen en nadenken over hun eigen leven en persoonlijke groei.

In de toekomst, wanneer we Goedemorgen! uitgeven in app-vorm, zie je deze domeinen terug in het dashboard van je app. Zo zie je in een oogopslag aan welke onderwerpen je veel of weinig aandacht hebt besteed, en breng je eenvoudig focus aan. Ook handig als je met meerdere docenten per klas met Goedemorgen! werkt.

Uitgelicht
Recente berichten
Archief
Zoek op tags
bottom of page