top of page

WIE ZIJN WIJ?

OVER ONS

Goedemorgen! wordt ontwikkeld door Creathlon in samenwerking met VOS/ABB. 

Creathlon is een social enterprise, gericht op ontwikkeling van mensen, in de eerste plaats van kinderen en jongeren. Omdat volwassenen bij die ontwikkeling vaak een ondersteunende rol vervullen, richten we ons ook op hen. 

Ons motto is: blijf je ontwikkelen. Creathlon maakt de tools om die blijvende ontwikkeling van mensen mogelijk te maken, in de vorm van werkzame en creatieve oplossingen: lesprogramma's, methodes en magazines, zowel in print als digitaal. De terreinen waarop wij ons gespecialiseerd hebben, zijn: sociale ontwikkeling, burgerschap, emotionele intelligentie, levensbeschouwing, religie en filosofie. 

We ondersteunen het gebruik van ons materiaal met toegepaste en doelgerichte trainingen. 

Ga naar de website 

VOS ABB logo

VOS/ABB is de vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen. De vereniging behartigt de belangen van bestuur, management en medezeggenschap in het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs.

Bij VOS/ABB zijn bijna 300 besturen met in totaal ruim 2200 scholen aangesloten. Op al deze scholen zitten circa 700.000 leerlingen.

Onze missie: goed onderwijs voor álle kinderen.

Goedemorgen! sluit aan bij de kernwaarden van VOS/ABB:

  • Iedereen welkom

  • Iedereen benoembaar

  • Wederzijds respect

  • Waarden en normen

  • Van en voor de samenleving

  • Levensbeschouwing en godsdienst

Ga naar de website

bottom of page