top of page

STRUCTUREEL

BURGERSCHAP

Scholen zijn wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan burgerschap. Met Goedemorgen! geef je burgerschap een structurele plek in het curriculum, en maak je van burgerschap een gedeelde verantwoordelijkheid.

Burgerschap is een ontwikkelingsproces en geen lesje. Kennis is een belangrijke factor, maar moet worden aangevuld met:

ervaring opdoen

feedback krijgen

en daarvan leren 

wat is

burgerschap?

ken jezelf

Bij Creathlon geloven we dat burgerschap begint bij de leerling zelf. Leerlingen onderzoeken en ontwikkelen hun eigen opvattingen en leggen verbanden tussen hun leefwereld en grote maatschappelijke vraagstukken. Daarbij leren ze om deze opvattingen respectvol, en voorzien van argumenten, onder woorden te brengen. Door actief en gericht aandacht aan burgerschap te besteden, zullen leerlingen zichzelf beter gaan leren kennen. 

in gesprek met elkaar

In een discussie of gesprek is het essentieel dat leerlingen actief naar een ander luisteren, en leren omgaan met andere standpunten. Leerlingen ontdekken waarover zij met elkaar van mening verschillen, en dat deze verschillen niet automatisch tot conflicten hoeven te leiden. Natuurlijk komen ook de overeenkomsten naar voren; leerlingen zien in dat er veel is dat hen bindt. 

samenleven

De school is een oefenplaats voor democratie en het omgaan met diversiteit. Ongeacht verschillen vormen mensen samen een maatschappij en moeten ze daarin voldoen aan hun rechten en plichten. 

Wat is burgerschap?
Domeinen & vaardigheden

DOMEINEN & 

VAARDIGHEDEN

gesprekrond.png

Burgerschap in 11 domeinen en 13 vaardigheden

In Goedemorgen! worden 11 burgerschapsdomeinen en

13 vaardigheden onderscheiden. De grote opdrachten die Curriculum.nu voorschrijft voor burgerschap zijn hierin geïntegreerd en vertaald naar concrete leerdoelen. Goedemorgen! maakt deze vervolgens meetbaar: de app houdt bij welke aspecten van burgerschap behandeld worden en welke vaardigheden leerlingen ontwikkelen. 

Download hieronder een beschrijving en verantwoording van onze domeinen en vaardigheden. 

In het weekoverzicht zie je aan de kleuren en symbolen gelijk aan welke domeinen en vaardigheden je aandacht besteedt!

bottom of page